بکندباز

تابع ‎strval()‎‎ در PHP

مثال

چاپ مقدار متنی متغیر های مختلف:

<?php
$a = "Hello";
echo strval($a) . "<br>";

$b = "1234.56789";
echo  strval($b) . "<br>";

$c =  "1234.56789Hello";
echo strval($c) . "<br>";

$d =  "Hello1234.56789";
echo strval($d) . "<br>";

$e =  1234;
echo strval($e) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎strval()‎‎ مقدار متنی یک متغیر را برمیگرداند. در واقع متغیر را به متن تبدیل می کند.

سینتکس

strval(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
variable اجباری. متغیر

تست آنلاین تابع ‎strval()‎‎

نتیجه:

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*