بکندباز

تابع ‎gmmktime()‎ در PHP

مثال

محاسبه ی زمان عددی Unix برای یک تاریخ GMT و سپس به دست آوردن نام آن روز:

<?php
// Prints: October 3, 1975 was on a Friday
echo "Oct 3, 1975 was on a ".date("l", gmmktime(0,0,0,10,3,1975));
?>

توضیحات

تابع ‎gmmktime()‎ زمان عددی Unix برای یک تاریخ GMT را برمیگرداند.

نکته: این تابع برابر با تابع mktime() است با این تفاوت که در این جا پارامتر های ورودی یک تاریخ GMT را نشان می دهند.

سینتکس

gmmktime(hour, minute, second, month, day, year, is_dst)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
hourاختیاری. ساعت
minuteاختیاری. دقیقه
secondاختیاری. ثانیه
monthاختیاری. ماه
dayاختیاری. روز
yearاختیاری. سال
is_dstاختیاری.

تست آنلاین تابع ‎gmmktime()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0