بکندباز

تابع ‎gmmktime()‎‎ در PHP

مثال

محاسبه ی زمان عددی Unix برای یک تاریخ GMT و سپس به دست آوردن نام آن روز:

<?php
// Prints: October 3, 1975 was on a Friday
echo "Oct 3, 1975 was on a ".date("l", gmmktime(0,0,0,10,3,1975));
?>

توضیحات

تابع ‎gmmktime()‎‎ زمان عددی Unix برای یک تاریخ GMT را برمیگرداند.

نکته: این تابع برابر با تابع mktime()‎ است با این تفاوت که در این جا پارامتر های ورودی یک تاریخ GMT را نشان می دهند.

سینتکس

gmmktime(hour, minute, second, month, day, year, is_dst)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
hour اختیاری. ساعت
minute اختیاری. دقیقه
second اختیاری. ثانیه
month اختیاری. ماه
day اختیاری. روز
year اختیاری. سال
is_dst اختیاری.

تست آنلاین تابع ‎gmmktime()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*