بکندباز

تابع ‎move_uploaded_file()‎‎ در PHP

توضیحات

تابع ‎move_uploaded_file()‎‎ فایل آپلود شده را به آدرس مقصد منتقل می کند.

نکته: این تابع فقط روی فایل هایی که از طریق متد HTTP POST آپلود شده اند کار می کند.

نکته: اگر آدرس فایل مقصد از قبل وجود داشته باشد، باز نویسی می شود.

سینتکس

move_uploaded_file(file, dest)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. نام فایل آپلود شده
dest اجباری. آدرس موقعیت جدید فایل

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*