بکندباز

تابع ()str_ireplace در PHP

مثال : جایگزینی کلمه “WORLD” با “Peter” در جمله “Hello good World!”:

<?php
echo str_ireplace("WORLD","Peter","Hello world!");
?>

توضیحات

تابع ()str_ireplace چند کاراکتر را با چند کاراکتر دیگر در متن جایگزین می کند (غیر حساس به کوچک و بزرگی)

این تابع با قوانین زیر کار می کند:

  • اگر متن مورد جستجو، آرایه باشد، آرایه برمیگرداند
  • اگر متن مورد جستجو آرایه باشد، جستجو و جایگزینی در همه ی المان های آرایه انجام می شود
  • اگر هر دوی متن جستجو و متن جایگزین آرایه باشند و متن جایگزین تعداد المان های کمتری داشته باشد، متن خالی برای جایگزینی استفاده می شود
  • اگر متن جستجو آرایه و متن جایگزینی رشته باشد، متن جایگزین برای هر مقدار جستجو، استفاده می شود

نکته: این تابع غیر حساس به کوچکی و بزرگی حروف است. برای سرچ حساس به کوچکی و بزرگی، از تابع ()str_replace استفاده کنید.

دستور تابع

str_ireplace(find,replace,string,count)

تست آنلاین تابع ()rtrim

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*