بکندباز

تابع ‎microtime()‎‎ در PHP

مثال

چاپ زمان timestamp بر حسب میکروثانیه:

<?php
echo(‎microtime()‎‎);
?>

توضیحات

تابع ‎microtime()‎‎ زمان Unix timestamp بر حسب میکروثانیه برمیگرداند.

سینتکس

microtime(return_float);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
return_float اختیاری. اگر TRUE باشد، مشخص می کند که خروجی به جای متن باید، عدد اعشاری باشد. پبش فرض: FALSE

تست آنلاین تابع ‎microtime()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*