بکندباز

متد ‎atan()‎‎ در پایتون

مثال

محاسبه آرک تانژانت اعداد:

#Import math Library
import math 

#fReturn the arc tangent of  different numbers
print (math.atan(0.39))
print (math.atan(67)) 
print (math.atan(-21))

توضیحات

متد math.‎atan()‎ آرک تانژانت عدد ورودی را محاسبه می کند. که خروجی عددی بین PI/2- و PI/2 رادیان است.

سینتکس

math.atan(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. یک عدد مثبت یا منفی. اگر x عدد نباشد، ارور TypeError برگردانده می شود

جزئیات فنی

مقدار برگشتی: مقداری از نوع float بین PI/2- و PI/2 که برابر با آرک تانژانت x است
ورژن پایتون: 2.6

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*