بکندباز

متد ‎add()‎ در پایتون

مثال

افزودن یک آیتم به ست fruits:

fruits =  {"apple", "banana", "cherry"}

fruits.add("orange") 

print(fruits)

توضیحات

متد ‎add()‎ یک آیتم به ست اضافه می کند. اگر آیتم از قبل وجود داشته باشد دوباره اضافه نمی شود.

سینتکس

set.add(elmnt)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
elmnt اجباری. آیتم

مثال

آیتمی که از قبل در ست وجود دارد دوباره اضافه نمی شود:

fruits = {"apple", "banana", "cherry"}

fruits.add("apple")

print(fruits)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question