بکندباز

تابع ‎filectime()‎‎ در PHP

مثال

چاپ زمان آخرین تغییر در فایل “webdictionary.txt”:

<?php
echo filectime("webdictionary.txt");
echo "<br>";
echo "Last changed: ".date("F d Y H:i:s.", filectime("webdictionary.txt"));
?>

توضیحات

تابع ‎filectime()‎‎ زمان آخرین تغییری که روی فایل ورودی اعمال شده است را در خروجی برمیگرداند. تغییر در مجوز های فایل، صاحب فایل و …

نکته: برای به دست آوردن زمان آخرین تغییراتی که روی محتوای فایل انجام شده است از تابع ‎filemtime()‎‎ استفاده می کنیم.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

سینتکس

filectime(filename)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
filename اجباری. آدرس فایل

 

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*