بکندباز

تابع ‎print()‎ در پایتون

مثال

چاپ یک پیام روی صفحه:

 print("Hello World")

توضیحات

تابع ‎print()‎ یک پیام مشخص را در صفحه چاپ می کند. این پیام می تواند داده ی متنی و یا هر نوع شیء دیگری باشد. شیء های دیگر قبل از نمایش روی صفحه، به داده ی متنی تبدیل می شوند.

سینتکس

print(object(s),  sep=separator, end=end, file=file, flush=flush)

مقادیر پارامتر ها

مثال

چاپ بیش از یک متن:

print("Hello", "how are you?")

مثال

چاپ یک تاپل:

x = ("apple", "banana", "cherry")
print(x)

مثال

چاپ دو متن با مشخص کردن متن جداکننده ی بین آنها:

print("Hello", "how are you?", sep="---")

 

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ