بکندباز

تابع ‎atanh()‎‎ در PHP

مثال

چاپ تانژانت هایپربولیک معکوس اعداد مختلف:

<?php
echo(atanh(M_PI_4) . "<br>");
echo(atanh(0.50) . "<br>");
echo(atanh(-0.50) . "<br>");
echo(atanh(1) . "<br>");
echo(atanh(-1));
?>

توضیحات

تابع ‎atanh()‎‎ تانژانت هایپربولیک معکوس یک عدد را برمیگرداند.

سینتکس

atanh(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. یک عدد

تست آنلاین تابع ‎atanh()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*