بکندباز

متد ‎sin()‎‎ در پایتون

مثال

محاسبه سینوس اعداد:

# Import math Library
import math 

# Return the sine of different  values
print (math.sin(0.00))
print (math.sin(-1.23))
print (math.sin(10))
print (math.sin(math.pi))
print  (math.sin(math.pi/2))

توضیحات

متد math.‎sin()‎‎ سینوس یک عدد را محاسبه و در خروجی برمیگرداند.

نکته: برای محاسبه ی سینوس زاویه ی برحسب درجه، ابتدا باید با استفاده از متد ‎math.radians()‎‎ آن را به رادیان تبدیل کنید. (مثال زیر را ببینید)

سینتکس

math.sin(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. مقدار زاویه بر حسب رادیان

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی: مقداری از نوع float ، بین 1- و 1
ورژن پایتون: 1.4

مثال های بیشتر

مثال

محاسبه ی سینوس چند درجه:

# Import math Library
import math

# Return the sine value of 30  degrees
print(math.sin(math.radians(30)))

# Return the sine value  of 90 degrees
print(math.sin(math.radians(90)))

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*