بکندباز

متد ‎fmod()‎‎ در پایتون

مثال

محاسبه باقیمانده تقسیم x/y:

# Import math Library
import math 

# Return the remainder of x/y
print(math.fmod(20,  4))
print(math.fmod(20, 3))
print(math.fmod(15, 6))
print(math.fmod(-10, 3))
print(math.fmod(0, 0))

توضیحات

متد math.‎fmod()‎‎ باقیمانده تقسیم x بر y را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

math.fmod(x, y)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. یک داده ی عددی
y اجباری. یک داده عددی

نکته: اگر x و y برابر با 0 باشند،ارور ValueError برگردانده می شود

نکته: اگر y برابر با 0 باشد،ارور ValueError برگردانده می شود

نکته: اگر x و y عددی نباشند،ارور TypeError برگردانده می شود

جزئیات فنی

مقدار برگشتی: مقداری از نوع float
ورژن پایتون: 1.4

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*