بکندباز

تابع ‎tuple()‎ در پایتون

مثال

ساخت یک تاپل شامل نام چند میوه:

x =  tuple(('apple', 'banana', 'cherry'))

توضیحات

تابع ‎tuple()‎ برای ساخت تاپل استفاده می شود.

سینتکس

tuple(iterable)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0