بکندباز

تابع ‎zip_close()‎‎ در PHP

مثال

باز کردن، خواندن و بستن یک فایل ZIP:

<?php
$zip = zip_open("test.zip");
zip_read($zip);

// some code

zip_close($zip);
?>

توضیحات

تابع ‎zip_close()‎ یک فایل ZIP که با تابع ‎zip_open()‎ باز شده است را می بندد.

سینتکس

zip_close(zip)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
zip اجباری. فایل ZIP باز شده

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*