بکندباز

تابع ‎ceil()‎‎ در PHP

مثال

روند کردن اعداد به نزدیک ترین عدد صحیح بزرگتر:

<?php
echo(ceil(0.60) . "<br>");
echo(ceil(0.40) . "<br>");
echo(ceil(5) . "<br>");
echo(ceil(5.1) . "<br>");
echo(ceil(-5.1) . "<br>");
echo(ceil(-5.9));
?>

توضیحات

تابع ‎ceil()‎ اعدادی که باید روند شوند را به نزدیکترین عدد صحیح بزرگتر، روند می کند.

نکته: برای روند کردن به نزدیک ترین عدد صحیح کوچکتر، از تابع ‎floor()‎ استفاده می کنیم.

نکته: برای روند کردن اعداد اعشاری به تابع ‎round()‎ مراجعه کنید.

سینتکس

ceil(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. عددی که باید روند شود
 

 


تست آنلاین تابع ‎ceil()‎

نتیجه:

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*