بکندباز

تابع ‎complex()‎ در پایتون

مثال

ساخت یک عدد مختلط با عدد حقیقی 2 و عدد موهومی 5:

x = complex(3, 5)

توضیحات

تابع ‎complex()‎ یک عدد مختلط با استفاده از یک عدد حقیقی و یک عدد موهومی که در ورودی می گیرد می سازد. این اعداد را می تواند به عنوان دو پارامتر ورودی و یا به عنوان یک داده ی متنی دریافت کند.

سینتکس

complex(real, imaginary)

مثال

تبدیل متن به عدد مختلط:

x = complex('3+5j')

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0