بکندباز

تابع ‎is_callable()‎‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا محتوای یک متغیر می تواند به عنوان یک متغیر فراخوانی شود یا نه:

<?php
function test1()‎{
}

echo "test1 is callable: " . is_callable("test1");
echo "<br>";
echo "test2 is callable: " . is_callable("test2");
?>

توضیحات

تابع ‎is_callable()‎‎ چک می کند که آیا محتوای یک متغیر می تواند به عنوان یک متغیر فراخوانی شود یا نه.

این تابع اگر متغیر قابل فراخوانی باشد true یا (1) برمیگرداند و در غیر اینصورت false یا هیچی.

سینتکس

is_callable(variable, syntax_only, name );

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
variable اجباری. متغیر
syntax_only اختیاری.
name اختیاری.

تست آنلاین تابع ‎is_callable()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*