بکندباز

تابع ‎chr()‎ در پایتون

مثال

به دست آوردن کاراکتر معادل کد 97:

x = chr(97)

توضیحات

تابع ‎chr()‎ یک کد یونیکد را در ورودی می گیرد و کاراکتر معادل آن را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

chr(number)

تابع ‎ord()‎ برعکس تابع ‎chr()‎ است و با آن کاراکتر به یونیکد معادلش تبدیل می شود.

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0