بکندباز

تابع ()strpos در PHP

مثال : موقعیت اولین تطابق کلمه “php” در متن.

<?php
echo strpos("I love php, I love php too!","php");
?>

توضیحات

تابع ()strpos مکان اولین تطابق یک متن در یک متن دیگر را در خروجی برمیگرداند.

دستور تابع

strpos(string,find,start)

تست آنلاین تابع ()strpos

نتیجه:

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*