بکندباز

تابع ‎strptime()‎‎ در PHP

مثال

تجزیه ی تاریخ و زمانی که با تابع ‎strftime()‎‎‎ ساخته شده است:

<?php
$format="%d/%m/%Y %H:%M:%S";
$strf=strftime($format);
echo("$strf");
print_r(strptime($strf,$format));
?>

توضیحات

تابع ‎strptime()‎‎ تاریخ/زمانی که با تابع ‎strftime()‎‎ ساخته شده است را تجزیه می کند.

نکته: این تابع در پلتفرم های ویندوزی اجرا نمی شود!

سینتکس

strptime(date, format)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
date اجباری. تاریخی که باید تجزیه شود
format اجباری. فرمت استفاده شده در تاریخ:

 • ٪ a – خلاصه شده ی نام هفته
 • ٪ A – نام هفته ی کامل
 • ٪ b – خلاصه شده ی نام ماه
 • ٪ B – نام ماه کامل
 • ٪ c – نمایش تاریخ و زمان ترجیحی
 • ٪ C – عدد قرن (سال تقسیم بر 100 ، از 00 تا 99)
 • ٪ d – روز ماه (01 تا 31)
 • ٪ D – همان٪ m /٪ d /٪ y است
 • ٪ e – روز ماه (1 تا 31)
 • ٪ g – مانند٪ G ، اما بدون قرن
 • ٪ G – سال 4 رقمی مربوط به شماره هفته ISO (رجوع به فرمت ٪ V)
 • .٪ h – همان٪ b است
 • ٪ H – ساعت ، با استفاده از ساعت 24 ساعته (00 تا 23)
 • ٪ I – ساعت ، با استفاده از ساعت 12 ساعته (01 تا 12)
 • ٪ j – روز سال (001 تا 366)
 • ٪ m – ماه (01 تا 12)
 • ٪ M – دقیقه
 • ٪ n – کاراکتر خط جدید
 • ٪ p – با توجه به مقدار زمان داده شده ، am یا pm است
 • ٪ r – زمان در فرمت صبح و بعد از ظهر
 • ٪ R – زمان در علامت گذاری 24 ساعته
 • ٪ S – ثانیه
 • ٪ t – کاراکتر تب
 • ٪ T – زمان فعلی ، برابر با٪ H:٪ M:٪ S
 • ٪ u – روز هفته به عنوان عدد (1 تا 7) ، دوشنبه = 1.
 • ٪ U – شماره هفته سال جاری ، اولین یکشنبه به عنوان اولین روز هفته ی اول شروع می شود
 • ٪ V – شماره هفته ISO 8601 از سال جاری (01 تا 53) ، جایی که هفته 1 اولین هفته ای است که حداقل 4 روز در سال جاری دارد و اولین روز هفته دوشنبه است
 • %W – شماره هفته سال جاری ، اولین دوشنبه به عنوان اولین روز هفته ی اول شروع می شود
 • ٪ w – روز هفته به عنوان یک عدد دهدهی ، یکشنبه = 0
 • ٪ x – نمایش ترجیحی تاریخ بدون زمان
 • ٪ X – نمایش ترجیحی زمان بدون تاریخ
 • ٪ y – سال بدون یک قرن (دامنه 00 تا 99)
 • ٪ Y – سال به همراه قرن
 • ٪ Z یا٪ z – منطقه زمانی یا نام یا مخفف
 • ٪٪ – خود کاراکتر ٪

تست آنلاین تابع ‎strptime()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*