بکندباز

تابع ‎is_infinite()‎‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا عدد بینهایت است یا نه:

<?php
echo is_infinite(2) . "<br>";
echo is_infinite(log(0)) . "<br>";
echo is_infinite(2000);
?>

توضیحات

تابع ‎is_infinite()‎‎ چک می کند که آیا عدد بینهایت است یا نه.

اگر عددی خارج از محدوده ی مجاز اعداد اعشاری PHP باشد، بینهایت محسوب می شود.

سینتکس

is_infinite(value);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
value اجباری. عدد

تست آنلاین تابع ‎is_infinite()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*