بکندباز

متد ‎isalpha()‎ در پایتون

مثال

بررسی اینکه آیا تمام کاراکتر های موجود در متن، از حروف الفبا هستند یا نه:

txt = "CompanyX"

x = txt.‎isalpha()‎

print(x)

توضیحات

متد ‎isalpha()‎ اگر تمام کاراکتر های متن جزو حروف الفبا باشند، True و در غیر اینصورت False برمیگرداند.

مثال هایی از کاراکتر هایی که از حروف الفبا نیستند: (فضای خالی)!#%&? (اعداد) و ….

سینتکس

string.‎isalpha()‎

مثال

بررسی اینکه آیا تمام کاراکتر های موجود در متن، از حروف الفبا هستند یا نه:

txt = "Company10"

x = txt.‎isalpha()‎

print(x)

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question