بکندباز

تابع ‎is_dir()‎‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا نام ورودی داده شده، یک پوشه است یا خیر:

<?php
$file = "images";
if(is_dir($file)) {
  echo ("$file is a directory");
} else {
  echo ("$file is not a directory");
}
?>

نمونه ی خروجی کد بالا

images is a directory

 

توضیحات

تابع ‎is_dir()‎ چک می کند که آیا ورودی داده شده آدرس یک پوشه است یا نه.

سینتکس

is_dir(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. آدرس ورودی
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*