بکندباز

تابع ‎is_dir()‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا نام ورودی داده شده، یک پوشه است یا خیر:

<?php
$file = "images";
if(is_dir($file)) {
 echo ("$file is a directory");
} else {
 echo ("$file is not a directory");
}
?>

نمونه ی خروجی کد بالا

images is a directory

 

توضیحات

تابع ‎is_dir()‎ چک می کند که آیا ورودی داده شده آدرس یک پوشه است یا نه.

سینتکس

is_dir(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. آدرس ورودی
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0