بکندباز

تابع ()str_repeat در PHP

مثال : 13 بار تکرارِ کلمه ی Wow

<?php
echo str_repeat("Wow",13);
?>

توضیحات

تابع ()str_repeat یک کلمه را به تعداد مشخص تکرار می کند.

دستور تابع

str_repeat(string,repeat)

تست آنلاین تابع ()str_repeat

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*