بکندباز

متد ‎lstrip()‎ در پایتون

مثال

حذف فضاهای خالی سمت چپ متن:

txt = "     banana     "

x =  txt.‎lstrip()‎

print("of all fruits", x, "is my favorite")

توضیحات

متد ‎lstrip()‎ از سمت چپ متن کاراکتر های مشخص شده (که به صورت پیش فرض فضای خالی است) را حذف می کند.

سینتکس

string.lstrip(characters)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
characters اختیاری. کاراکتر هایی که باید از سمت چپ متن حذف شوند

مثال

حذف کاراکتر های w و s و a و . و , از سمت چپ متن:

txt = ",,,,,ssaaww.....banana"

x = txt.lstrip(",.asw")

print(x)
#banana

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0