بکندباز

تابع ‎mt_getrandmax()‎ در PHP

مثال

جاپ بزرگترین عدد رندم ممکن که توسط تابع  ‎mt_rand()‎ تولید می شود:

<?php
echo(‎mt_getrandmax()‎); 
?>

توضیحات

تابع ‎mt_getrandmax()‎ بزرگترین عددی که می تواند با تابع ‎mt_rand()‎ ساخته شود را برمیگرداند.

سینتکس

‎mt_getrandmax()‎;

 


تست آنلاین تابع ‎mt_getrandmax()‎

نتیجه:

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0