بکندباز

تابع ‎mt_rand()‎‎ در PHP

مثال

تولید اعداد رندوم:

<?php
echo(‎mt_rand()‎‎ . "<br>");
echo(‎mt_rand()‎‎ . "<br>");
echo(mt_rand(10,100));
?>

توضیحات

تابع ‎mt_rand()‎‎ با استفاده از الگوریتم Mersenne Twister یک عدد صحیح رندوم تولید می کند.

نکته: این تابع نسبت به تابع ‎rand()‎‎ مقدار رندوم بهتر و 4 بار سریعتری ایجاد میکند.

نکته: اگر بخواهید عدد رندوم فقط بین  10 و100 باشد از ‎mt_rand(10,100)‎ استفاده کنید.

سینتکس

‎mt_rand()‎‎;

or

mt_rand(min,max);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
min اختیاری. کمترین عدد – پیشفرض 0
max اختیاری. بیشترین عدد – پیشفرض mt_getrandmax()‎
 

 


تست آنلاین تابع ‎mt_rand()‎‎

نتیجه:

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*