بکندباز

تابع ‎is_file()‎‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا ورودی داده شده به تابع، یک فایل است یا نه؟

<?php
$file = "test.txt";
if(is_file($file)) {
  echo ("$file is a regular file");
} else {
  echo ("$file is not a regular file");
}
?>

نمونه خروجی کد بالا:

test.txt is a regular file

توضیحات

تابع ‎is_file()‎‎ مشخص می کند که آیا ورودی تابع، یک فایل عادی است یا خیر.

سینتکس

is_file(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. آدرس فایل
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*