بکندباز

متد ‎update()‎ در پایتون

مثال

وارد کردن یک آیتم به دیکشنری:

car = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
   "year": 1964
}

car.update({"color": "White"})

print(car)

توضیحات

متد ‎update()‎ یک آیتم جدید به دیکشنری اضافه می کند. این آیتم می تواند یک دیکشنری یا یک شیء آرایه ای باشد.

سینتکس

dictionary.update(iterable)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
iterable آیتم جدید

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0