backendbaz

تابع ()extract در PHP

مثال :مقادیر “Cat”, “Dog” و “Horse” را به متغیر ها یa, b و c نسبت بده.

<?php
$a = "Original";
$my_array = array("a" => "Cat","b" => "Dog", "c" => "Horse");
extract($my_array);
echo "\$a = $a; \$b = $b; \$c = $c";
?>

توضیحات

تابع ()extract متغیر هایی را از روی کلید ها و مقادیر یک آرایه ایجاد می کند. کلید ها نام متغیر و مقادیر، مقدار متغیر هستند. این تابع در صورت موفقیت تعداد توابع ساخته شده را در خروجی برمیگرداند.

دستور تابع

extract(array, extract_rules, prefix)
سیده زهره احمدی

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0 question