بکندباز

تابع ‎date_time_set()‎‎ در PHP

مثال

تنظیم زمان:

<?php
$date=date_create("2013-05-01");
date_time_set($date,13,24);
echo date_format($date,"Y-m-d H:i:s");
?>

توضیحات

تابع ‎date_time_set()‎‎ زمان را تنظیم می کند.

سینتکس

date_time_set(object, hour, minute, second, microseconds)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
object اجباری. یک شیء DateTime که با تابع ‎date_create()‎‎ ساخته شده است
hour اجباری. ساعت
minute اجباری. دقیقه
second اختیاری. ثانیه- پیشفرض 0
microseconds اختیاری. میکروثانیه – پیشفرض 0
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*