بکندباز

تابع ‎glob()‎‎ در PHP

مثال

چاپ آرایه ای از فایل ها و یا پوشه هایی که با الگوی گفته شده مطابقت دارند:

<?php
print_r(glob("*.txt"));
?>

نمونه ای از خروجی کد بالا:

Array (
  [0] => target.txt
  [1] => source.txt
  [2] => test.txt
  [3] => test2.txt
)

 

توضیحات

تابع ‎glob()‎ آرایه ای از فایل ها و یا پوشه هایی که با یک الگوی گفته شده مطابقت دارند را در خروجی برمیگرداند

سینتکس

glob(pattern, flags)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
pattern اجباری. الگوی جستجوی فایل یا پوشه
flags اختیاری. تنظیمات خاصمقادیر احتمالی:

  • GLOB_MARK – به هر آیتم پیدا شده یک اسلش اضافه می کند
  • GLOB_NOSORT – فایل ها به همان ترتیبی که در پوشه وجود دارند برگردانده شوند (مرتب نشده)
  • GLOB_NOCHECK – اگر هیچ موردی پیدا نشد، الگوی سرچ برگردانده شود
  • GLOB_NOESCAPE – به کاراکتر های خاص بک اسلش اضافه نشود
  • GLOB_BRACE – الگوی مشابه {a,b,c} با علامت آکولاد برای جستجوی ‘a’, ‘b’, یا ‘c’ باشد
  • GLOB_ONLYDIR – فقط پوشه های پیدا شده برگردانده شوند
  • GLOB_ERR – (اضافه شده در PHP 5.1) در صورت بروز ارور، جستجو متوقف شود (به صورت پیش فرض، ارور ها نادیده گرفته می شوند)

مثال

چاپ آرایه ای از فایل ها و یا پوشه هایی که با الگوی گفته شده مطابقت دارند:

<?php
print_r(glob("*.*"));
?>

نمونه خروجی کد بالا:

Array (
  [0] => contacts.csv
  [1] => default.php
  [2] => target.txt
  [3] => source.txt
  [4] => tem1.tmp
  [5] => test.htm
  [6] => test.ini
  [7] => test.php
  [8] => test.txt
  [9] => test2.txt
)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*