بکندباز

لیست توابع مربوط به zip در php

لیست کامل توابع مربوط به zip که به صورت پیش فرض در php نصب هستند. با کلیک روی هر کدام می توانید وارد صفحه جزئیات آن شوید. در صفحه جزئیات، توضیحات بیشتر، مثال ها و ابزار تست آنلاین هر کدام از توابع قرار گرفته است.

تابع توضیحات
‎zip_close()‎ یک فایل ZIP که با تابع ‎zip_open()‎ باز شده است را می بندد.
‎zip_entry_close()‎ یک پوشه ی ZIP که با تابع ‎zip_entry_open()‎ باز شده است را می بندد.
‎zip_entry_compressedsize()‎ سایز فشرده سازی فایل های درون ZIP را برمیگرداند.
‎zip_entry_compressionmethod()‎ متد فشرده سازی محتوای درون ZIP را برمیگرداند.
‎zip_entry_filesize()‎ سایز واقعی فایل های درون ZIP را برمیگرداند.
‎zip_entry_name()‎ نام فایل های درون فایل ZIP را برمیگرداند.
‎zip_entry_open()‎ فایل های درون ZIP را برای خواندن باز می کند.
‎zip_entry_read()‎ محتوای درون فایل های باز شده را می خواند.
‎zip_open()‎ یک فایل فشرده ZIP را باز می کند.
‎zip_read()‎ فایل بعدی در فایل ZIP باز شده را می خواند.
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*