بکندباز

تابع ‎disk_free_space()‎ در PHP

مثال

چاپ مقدار فضای خالی به بایت از پوشه ی C:

<?php
echo disk_free_space("C:");
?>

خروجی کد بالا:

109693288448

توضیحات

تابع ‎disk_free_space()‎ مقدار فضای خالی از پوشه ی ورودی را به بایت برمیگرداند.

نکته: برای گرفتن مقدار کل فضا به تابع ‎disk_total_space()‎ رجوع کنید.

سینتکس

disk_free_space(directory)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
directory اجباری. آدرس درایو

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question