بکندباز

تابع ‎ftp_ssl_connect()‎ در PHP

مثال

باز کردن یک اتصال امن SSL-FTP:

<?php
// set up basic SSL connection
$ftp_server = "123.123.123.123";
$ftp_conn = ftp_ssl_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");

// login
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

// then do something...

// close SSL connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_ssl_connect()‎ یک اتصال امن SSL-FTP را باز می کند.

وقتی اتصال باز باشد، می توانید توابع FTP را برای آن سرور اجرا کنید.

نکته: این تابع فقط هنگامی فعال است که هر دو ماژول ftp و OpenSSL در PHP نصب شده باشند.

سینتکس

ftp_ssl_connect(host, port, timeout);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
hostاجباری. آدرس سرور FTPو می تواند آدرس دامنه یا IP باشد. این پارامتر نباید پیشوند  “ftp://” داشته باشد.
portاختیاری. پورت اتصال – پیش فرض 21
timeoutاختیاری. پیش فرض 90 ثانیه
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0