بکندباز

متد ‎pop()‎‎ در پایتون

مثال

حذف کلید “model” و مقدارش از دیکشنری:

car = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
   "year": 1964
}

car.pop("model")

print(car)

توضیحات

متد ‎pop()‎‎ آیتم مشخص شده را از دیکشنری حذف می کند و آن را در خروجی برمی گرداند.

سینتکس

dictionary.pop(keyname, defaultvalue)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
keyname اجباری. کلید آیتمی که باید حذف شود
defaultvalue اختیاری. یک مقدار پیشفرض برای وقتی که کلید مشخص شده در دیکشنری پیدا نشود.
اگر این مقدار پیشفرض تعیین نشود و کلید بالا در دیکشنری پیدا نشود، یک خطا در خروجی نمایش داده خواهد شد.

مثال

car = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
   "year": 1964
}

x = car.pop("model")

print(x)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*