بکندباز

تابع ()array_fill در PHP

مثال : آرایه را با مقادیر داده شده پر کن:

<?php
$a1=array_fill(3,4,"blue");
print_r($a1);
?>

توضیحات

تابع ()array_fill یک آرایه را با مقادیری پر می کند

دستور تابع

array_fill(index, number, value)
 • index: آرایه با این ایندکس آغاز می شود
 • number: تعداد آیتم هایی که باید در آرایه اضافه شود
 • value: مقداری که آرایه باید با آن پر شود

تست آنلاین تابع ()array_fill

نتیجه:

کد هایی که این تابع درون آنها استفاده شده است:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0