بکندباز

تابع ()array_fill در PHP

مثال : آرایه را با مقادیر داده شده پر کن:

<?php
$a1=array_fill(3,4,"blue");
print_r($a1);
?>

توضیحات

تابع ()array_fill یک آرایه را با مقادیری پر می کند

دستور تابع

array_fill(index, number, value)
  • index: آرایه با این ایندکس آغاز می شود
  • number: تعداد آیتم هایی که باید در آرایه اضافه شود
  • value: مقداری که آرایه باید با آن پر شود

تست آنلاین تابع ()array_fill

نتیجه:

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*