بکندباز

متد ‎perm()‎‎ در پایتون

مثال

محاسبه ی تعداد حالات انتخاب k شیء از یک مجموعه ی n عضوی (جایگشت):

# Import math Library
import math 

# Initialize the number of  items to choose from
n = 7

# Initialize the number of items  to choose
k = 5

# Print the number of ways to choose k items from  n items
print  (math.perm(n, k))

خروجی برابر است با:

2520

توضیحات

متد math.‎perm()‎ تعداد حالات انتخاب k عضو از یک مجموعه ی n عضوی را برمیگرداند. ترتیب در انتخاب مهم است و انتخاب تکراری ندارد. (جایگشت)

نکته: پارامتر k اختیاری است. اگر مقداری برای آن تعیین نشود مقدار !n برگردانده می شود.

سینتکس

math.perm(n, k)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
n اجباری. یک عدد مثبت
k اختیاری. یک عدد مثبت

نکته: اگر k بزرگتر از n باشد، مقدار 0 برگردانده می شود.

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی: داده ی int
ورژن پایتون: 3.8

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*