بکندباز

تابع ‎ftp_nb_get()‎‎ در PHP

مثال

دانلود یک فایل از سرور FTP و ذخیره آن درون یک فایل محلی (non-blocking):

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

$local_file = "local.zip";
$server_file = "server.zip";

// initiate download
$d = ftp_nb_get($ftp_conn, $local_file, $server_file, FTP_ASCII)

while ($d == FTP_MOREDATA)
  {
  // do whatever you want
  // continue downloading
  $d = ftp_nb_continue($ftp_conn);
  }

if ($d != FTP_FINISHED)
  {
  echo "Error downloading $server_file";
  exit(1);
  }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_nb_get()‎‎ یک فایل را از سرور FTP دریافت (دانلود) می کند و روی یک فایل محلی آن را ذخیره می کند (non-blocking).

این تابع (برخلاف تابع ‎ftp_get()‎‎) فایل را به صورت آسنکرون دریافت می کند، پس می تواند کد های دیگر را هم همزمان با دانلود این فایل اجرا کنید.

سینتکس

ftp_nb_get(ftp_conn, local_file, server_file, mode, startpos);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
ftp_conn اجباری. اتصال FTP
local_file اجباری. آدرس فایل محلی
server_file اجباری. آدرس فایلی که باید از سرور دانلود شود
mode اختیاری. مد انتقال – مقادیر احتمالی :FTP_ASCII یا FTP_BINARY
startpos اختیاری. موقعیت در فایل ریموت که دانلود از آنجا آغاز شود

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*