بکندباز

تابع ‎readlink()‎ در PHP

مثال

چاپ فایل هدف یک لینک نمادین:

<?php
echo readlink("/user/testlink");
?>

 

توضیحات

تابع ‎readlink()‎ فایل هدف یک لینک نمادین را برمیگرداند.

سینتکس

readlink(linkpath)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
linkpathاجباری. نام لینک
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0