بکندباز

تابع ‎is_uploaded_file()‎‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا نام فایل داده شده با متد HTTP POST  ارسال شده است یا نه:

<?php
$file = "test.txt";
if(is_uploaded_file($file)) {
  echo ("$file is uploaded via HTTP POST");
} else {
  echo ("$file is not uploaded via HTTP POST");
}
?>

نمونه خروجی کد بالا:

test.txt is not uploaded via HTTP POST

توضیحات

تابع ‎is_uploaded_file()‎‎ چک می کند که آیا فایل مشخص شده توسط متد HTTP POST آپلود شده است یا نه.

سینتکس

is_uploaded_file(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. آدرس فایل
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*