بکندباز

تابع ‎dir()‎ در پایتون

مثال

به دست آوردن محتوای یک شیء، شامل لیست نام همه ی ویژگی ها و متد های آن شیء:

class Person:
  name = "John"
  age = 36
  country = "Norway"

print(dir(Person))

توضیحات

تابع ‎dir()‎ نام همه ی ویژگی ها و متد های شیء ورودی را (بدون مقدارشان) در خروجی برمی گرداند. حتی لیست ویژگی ها و متد های پیش فرض پایتون که در تمام شیء ها وجود دارد را نیز برمیگرداند.

سینتکس

dir(object)

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0