بکندباز

تابع ‎dir()‎‎ در پایتون

مثال

به دست آوردن محتوای یک شیء، شامل لیست نام همه ی ویژگی ها و متد های آن شیء:

class Person:
  name = "John"
  age = 36
  country = "Norway"

print(dir(Person))

توضیحات

تابع ‎dir()‎‎ نام همه ی ویژگی ها و متد های شیء ورودی را (بدون مقدارشان) در خروجی برمی گرداند. حتی لیست ویژگی ها و متد های پیش فرض پایتون که در تمام شیء ها وجود دارد را نیز برمیگرداند.

سینتکس

dir(object)

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*