بکندباز

متد ‎index()‎ در پایتون

مثال

پیدا کردن اولین باری که آیتم 8 در تاپل وجود دارد و برگرداندن ایندکس آن:

thistuple = (1, 3, 7, 8, 7, 5, 4, 6, 8, 5)

x = thistuple.index(8)

print(x)

توضیحات

متد ‎index()‎ موقعیت اولین جایی که کلمه ی مورد نظر در تاپل پیدا می شود را در خروجی برمیگرداند. اگر آیتم در تاپل پیدا نشد، خطایی در خروجی چاپ می شود.

سینتکس

tuple.index(value)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
value اجباری. آیتم مورد جستجو

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0