بکندباز

تابع ()array_flip در PHP

مثال : جای کلید ها و مقدار ها را در آرایه ی ورودی عوض کن.

<?php
$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue","d"=>"yellow");
$result=array_flip($a1);
print_r($result);
?>

توضیحات

تابع ()array_flip جای کلید های یک آرایه را با مقدارش عوض می کند.

دستور تابع

array_flip(array)

تست آنلاین تابع ()array_flip

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*