بکندباز

متد ‎strip()‎ در پایتون

مثال

حذف فضاهای خالی از ابتدا و انتهای متن:

txt = "     banana     "

x =  txt.‎strip()‎

print("of all fruits", x, "is my favorite")

توضیحات

متد ‎strip()‎ کاراکتر های مشخص شده (پیشفرض = فضای خالی) را از ابتدا و انتهای متن حذف می کند.

سینتکس

string.strip(characters)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
characters اختیاری. کاراکتر هایی که باید حذف شوند

مثال

حذف کاراکتر ها از ابتدا و انتهای متن:

txt = ",,,,,rrttgg.....banana....rrr"

x = txt.strip(",.grt")

print(x)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0