بکندباز

متد ‎clear()‎ در پایتون

مثال

حذف تمام اعضای دیکشنری car:

car = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
   "year": 1964
}

car.‎clear()‎

print(car)

توضیحات

متد ‎clear()‎ تمام آیتم های دیکشنری را پاک می کند.

سینتکس

dictionary.‎clear()‎
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0