بکندباز

متد ‎isupper()‎ در پایتون

مثال

بررسی اینکه آیا تمام حروف متن با حرف بزرگ هستند یا نه:

txt = "THIS  IS NOW!"

x = txt.‎isupper()‎

print(x)

توضیحات

متد ‎isupper()‎ اگر تمام حروف متن به حرف بزرگ باشند، True و در غیر اینصورت False برمیگرداند. فقط کاراکتر های متنی (حروف الفبا) بررسی می شوند.

سینتکس

string.‎isupper()‎

مثال

بررسی اینکه آیا تمام حروف متن با حرف بزرگ هستند یا نه:

a = "Hello World!"
b = "hello 123"
c = "MY  NAME IS PETER"

print(a.‎isupper()‎)
print(b.‎isupper()‎)
print(c.‎isupper()‎)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question