بکندباز

متد ‎setdefault()‎ در پایتون

مثال

دریافت مقدار کلید model:

car = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
   "year": 1964
}

x = car.setdefault("model", "Bronco")

print(x)

توضیحات

متد ‎setdefault()‎ مقدار کلید مشخص شده را در خروجی برمیگرداند. اگر کلید وجود نداشت، با استفاده از مقدار پیشفرض انتخاب شده، آن آیتم را به دیکشنری اضافه میکند.

سینتکس

dictionary.setdefault(keyname, value)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
keyname اجباری. کلید
value اختیاری.مقدار – پیشفرض = خالی

مثال

گرفتن مقدار کلید color. اگر این کلید در دیکشنری نبود، آن را با مقدار white به دیکشنری اضافه می کند.

car = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
   "year": 1964
}

x = car.setdefault("color",  "white")

print(x)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ