بکندباز

تابع ‎is_executable()‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه فایل مشخص شده، قابل اجرا است یا نه:

<?php
$file = "setup.exe";
if(is_executable($file)) {
 echo ("$file is executable");
} else {
 echo ("$file is not executable");
}
?>

نمونه ی خروجی کد بالا: 

setup.exe is executable

توضیحات

تابع ‎is_executable()‎ چک می کند که آیا فایل داده شده قابل اجرا است یا خیر.

سینتکس

is_executable(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. آدرس فایل
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0