بکندباز

تابع ‎is_executable()‎‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه فایل مشخص شده، قابل اجرا است یا نه:

<?php
$file = "setup.exe";
if(is_executable($file)) {
  echo ("$file is executable");
} else {
  echo ("$file is not executable");
}
?>

نمونه ی خروجی کد بالا: 

setup.exe is executable

توضیحات

تابع ‎is_executable()‎ چک می کند که آیا فایل داده شده قابل اجرا است یا خیر.

سینتکس

is_executable(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. آدرس فایل
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*