بکندباز

تابع ‎abs()‎‎ در PHP

مثال

چاپ قدر مطلق اعداد مختلف:

<?php
echo(abs(6.7) . "<br>");
echo(abs(-6.7) . "<br>");
echo(abs(-3) . "<br>");
echo(abs(3));
?>

توضیحات

تابع ‎abs()‎‎ قدر مطلق (مقدار مثبت) اعداد ورودی را برمیگرداند.

سینتکس

abs(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. عدد ورودی – اگر اعشاری باشد خروجی نیز اعشاری است و اگر صحیح باشد خروجی صحیح است

تست آنلاین تابع ‎abs()‎‎

نتیجه:

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*